Криви дол

Криви дол

Станбени објекти во Криви дол- Лутарико доо Скопје како партнер фирма во Хрисинг Лутарико

Има слободни станови за продажба

Инфо :

  • Адреса : Ул. Скупи 3а бр. 31, ул. Скупи 3а бр. 32, Скопје
  • Година на градба : 2017год.
  • Инвеститор : Хрисинг Лутарико доо Скопје
  • Проектант : Лутарико доо Скопје
  • Изведувач : Компанија Савовски дооел Скопје