Буњаковец

Буњаковец

Нема слободни станови

Инфо :

  • Адреса : ул. Стефан Јакимов Дедов бр. 4, Скопје
  • Година на градба : 2014год
  • Инвеститор : Лутарико доо Скопје
  • Проектант : Лутарико доо Скопје
  • Изведувач : Компанија Савовски дооел Скопје