Ченто II

Ченто II

Нема слободни станови

Инфо :

  • Адреса : ул. Методија Андонов Ченто бр. 81а, Скопје
  • Година на градба : 2015год
  • Инвеститор : Лутарико доо Скопје
  • Проектант : Лутарико доо Скопје
  • Изведувач : Компанија Савовски дооел Скопје