Рузвелтова

Рузвелтова

Нема слободни станови

Инфо :

  • Адреса : ул. Рузвелтова бр. 37, Скопје
  • Година на градба : 2012год.
  • Инвеститор : Симакс дооел Скопје
  • Проектант : Мулти Офис доо Скопје
  • Изведувач : Компанија Савовски дооел Скопје