Велес

Велес

Комплекс станбени објекти во Велес-  Лутарико доо Скопје како партнер фирма во Вел Сити Груп.

Има слободни станови за продажба

Инфо :

  • Адреса : Ул. Новопроектирана 3, Касарна, Велес.
  • Година на градба : Сеуште е во градба
  • Инвеститор : Вел Сити доо Велес
  • Проектант : Лутарико доо Скопје
  • Изведувач : Интерградба-Ла дооел Велес