Воени Кули

Воени Кули

Реконструкција на плато пред воени кули, Општина Карпош. Година на реализација 2017